Jakým způsobem mohou zaměstnavatelé přispět k prevenci šíření chřipky či koronaviru

V České republice již opět propukla epidemie chřipky. Zaměstnavatelé by nyní měli zvážit, jaká mohou učinit preventivní opatření, aby šíření nemoci co nejlépe zabránili s tím, že podobná opatření mohou případně využít i ve vztahu k  novému onemocnění koronavirem, před kterým varuje Světová zdravotnická organizace.

Podle zákoníku práce mají zaměstnavatelé povinnost svým zaměstnancům vytvářet bezpečné podmínky k výkonu práce. V zájmu ochrany zaměstnanců proto lze doporučit zaměstnavatelům zvážit, zda nezavést alespoň některá z následující opatření, konkrétně:

 • informovat zaměstnance o příznacích chřipky a koronaviru a o opatřeních, která mohou být přijata k zabránění šíření těchto onemocnění (dle Světové zdravotnické organizace zejména pečlivé mytí rukou, zakrývání úst a nosu při kašli nebo kýchání a pečlivé vaření masa a vajec);
 • identifikovat nejbližší zdravotnického zařízení, které mohou zaměstnanci navštívit, pokud potřebují lékařskou péči;
 • poskytovat dostatečné množství hygienických potřeb k mytí rukou, papírových kapesníků, případně roušek;
 • v případě zachycení příznaků respiračního onemocnění (tj. horečka, kašel, dušnost nebo dýchací potíže, malátnost, zimnice, bolesti ve svalech a kloubech), doporučit zaměstnanci ihned navštívit lékaře;
 • v případě příznaků respiračního onemocnění zaměstnance vyzvat, aby pracovali z domova, nechtějí-li si vzít sick day či nemocenskou.

Česká republika v tuto chvíli neeviduje žádný případ nákazy koronavirem, a není tedy důvod k panice, zaměstnavatelé by se přesto měli z opatrnosti zamyslet, jakým způsobem by případnou epidemii řešili. Konkrétně zaměstnavatelům ve vztahu k tomuto onemocnění doporučujeme:

 • posoudit potenciální rizikovost zaměstnanců, kteří
  • cestovali od prosince 2019 do Číny;
  • mohli přijít do přímého kontaktu s jinou osobou, která se nacházela v Číně, zejména ve městě Wuhan, odkud pravděpodobně virus pochází;
  • mohou mít v blízké budoucnosti v plánu cestovat do Číny nebo do jiných zvláště postižených oblastí.
 • přípravit plán, jak bude zaměstnavatel jednat v případě potenciální pandemie, která by zasáhla i Českou republiku, či onemocnění některého ze svých zaměstnanců;
 • upravit plán služebních cest do Číny a jiných postižených oblastí a doporučit zaměstnancům odložit soukromé cesty do těchto míst;
 • informovat se průběžně o nejnovějších poznatcích týkajících se této nemoci (aktuální informace jsou k dispozici na stránkách http://www.who.int/,http://www.mzcr.cz/).

< Přejít zpět