A zase monitoring zaměstnanců – 21 Cdo 747/2013

Zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázal pracovní poměr výpovědí, mimo jiné pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností. Zaměstnavatel totiž napočítal zaměstnanci tři různá porušení – šlo o používání firemního počítače pro soukromé účely (vyhledávání informací na internetu), používání služebního telefonu pro soukromé účely (84 hovorů) a do třetice pozdní příchod na pracoviště (20 minut). Zaměstnanec se rozhodl nenechat situaci být a podal proti zaměstnavateli žalobu k soudu. Ve sporu šlo mimo jiné o to, zda zaměstnavatel kontrolou soukromých hovorů zaměstnance narušil zaměstnancova práva a zda tedy šlo o nepřípustný důkaz. Obecné soudy rozhodovaly jako na houpačce – u soudu prvního stupně uspěl zaměstnanec, odvolací soud dal naopak za pravdu zaměstnavateli. Konečnou instancí tak byl až Nejvyšší soud, který se přiklonil na stranu zaměstnavatele. Nejvyšší soud znovu potvrdil, že pokud kontrola nezjišťovala obsah prohlížených stránek a soukromých telefonátů, ale jen to, zda zaměstnanec respektuje zákaz používání počítače a telefonu pro soukromé účely, šlo o kontrolu přiměřenou a přípustnou.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 07. 08. 2014

< Přejít zpět