Další nejasnosti se souběhem funkcí – 21 Cdo 496/2014

Judikatura Nejvyššího soudu se dlouhodobě ustálila na závěru, podle nějž není možné, aby jedna a tatáž osoba byla statutárním orgánem společnosti a zároveň byla v téže společnosti zaměstnána na manažerské pozici, v níž by vykonávala obchodní vedení společnosti. Když se praxe tomuto závěru se skřípěním zubů jakž takž přizpůsobila, přišel Nejvyšší soud s následujícím překvapivým judikátem. Společnost se po svém bývalém obchodním řediteli, který byl zároveň místopředsedou představenstva, domáhala vrácení pohyblivé části mzdy. Zatímco u odvolacího soudu byla úspěšná, když odvolací soud dovodil, že pracovní smlouva byla kvůli souběhu funkcí neplatná, Nejvyšší soud všechny zaskočil. Dovodil totiž, že práce obchodního ředitele je prací úsekovou, navíc v konkrétní věci podřízenou generálnímu řediteli, a tedy nejde o obchodní vedení. Poprvé v historii tak Nejvyšší soud rozhodl, že šlo o platný souběh funkcí. Těžko říct, zda půjde o ojedinělý výstřelek nebo zda jde o začátek nové éry. Nové rozhodnutí však v každém případě vnáší nežádoucí nejistotu do vztahů mezi společnostmi a manažery.

Rozhodnutí dostupné zde


< Přejít zpět