Lze nedostatky v práci přičítat nadřízenému? – II. ÚS 3408/16

Spor ohledně rozvázání pracovního poměru skončil u Ústavního soudu. Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí pro zvlášť závažné porušení povinností. Zaměstnanec se domáhal neplatnosti této výpovědi. Obecné soudy se zabývaly především mírou závažnosti porušení zaměstnancových povinností, kdy na základě provedeného dokazování došly k závěru, že porušení povinností nedosáhlo takové intenzity, aby mohl být pracovní poměr skončen výpovědí z výše uvedeného důvodu. V odůvodnění mj. uvedly, že v projednávaném případě zaměstnanec nemohl svým pracovním povinnostem plně dostát s ohledem na jejich šíři, což bylo jeho nadřízeným pracovníkům známo. Ústavní soud převážně souhlasil se závěry obecných soudů a neshledal v rozsudku žádné vady, které by mohly mít za následek jeho nesprávnost či neústavnost. Ústavní soud se pouze neztotožnil s výkladem, že nedostatky v plnění pracovních úkolů lze klást za vinu i nadřízeným zaměstnance, protože za plnění pracovních úkolů je výhradně odpovědný sám zaměstnanec.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 17. 10. 2018

< Přejít zpět