Musí zaměstnanec hlásit, že byl odsouzen pro trestnou činnost? – 21 Cdo 2005/2014

Zaměstnanec byl u zaměstnavatele zaměstnán jako manažer jazzového klubu, než jeho pracovní poměr skončil okamžitým zrušením. Zaměstnavatele totiž (kromě jiného) rozlítilo, že mu zaměstnanec při výběrovém řízení zatajil, že byl dříve odsouzen za majetkovou trestnou činnost, a uvedl, že pracovní smlouvu proto uzavřel omylem – což by bylo důvodem její neplatnosti. Aby ale nebylo vše tak jednoduché, ukázalo se, že zaměstnanec sice v minulosti odsouzen byl, ale v době výběrového řízení bylo odsouzení již „zahlazeno“, a tedy se ve výpisu v trestním rejstříku neukazovalo.Ve sporu před obecnými soudy uspěl zaměstnanec a zaměstnavatel se proto obrátil na Nejvyšší soud s otázkou, zda mohla být pracovní smlouva z výše popsaného důvodu neplatná pro omyl. Nejvyšší soud se ale rovněž přiklonil na stranu zaměstnance, když uvedl, že účelem zahlazení odsouzení je, aby odsouzenému, který vykonal svůj trest a již další trestnou činnost nepáchá, neznepříjemňovalo dřívější odsouzení další profesní i soukromý život. Aby bylo tohoto účelu dosaženo, nezobrazují se zahlazená odsouzení ve výpisu z trestního rejstříku a ani zaměstnanec-uchazeč se o nich při přijímacím pohovoru nemusí zmiňovat. Z toho také plyne, že zaměstnanec-uchazeč nemohl svým jednáním zaměstnavatele uvést v omyl a pracovní smlouva tedy nebyla z tohoto důvodu neplatná.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 21. 05. 2015

< Přejít zpět