Nutnost dostatečně přesných pokynů – rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 3/2018

Zaměstnavatel uložil zaměstnanci za úkol opravit omítku budovy do výše 5 metrů, přičemž zaměstnanec měl za tímto účelem k dispozici žebřík a lešení. Zaměstnanec započal s plněním úkolu, kdy si žebřík postavil na podlahu lešení přistaveného u zdi budovy, následně se však z této konstrukce zřítil a utrpěl zranění, na jejichž následky zemřel. Inspekce práce došla k závěru, že zaměstnavatel neposkytl zaměstnanci dostatečně přesné pokyny ohledně toho, jak má zadanou práci provést, a uznala zaměstnavatele vinným ze spáchání správního deliktu na úseku BOZP, kdy měl porušit povinnost zaměstnanci stanoveným způsobem určit pracovní postupy. Zaměstnavatel v této souvislosti pochopitelně namítal, že nemohl rozumně předpokládat zcela nevhodný způsob použití pracovních pomůcek svým zaměstnancem. Podle Nejvyššího správního soudu však uvedená námitka zaměstnavatele není důvodná. Zaměstnavatel má povinnost přijmout účinná prevenční opatření (a zajistit jejich dodržování) – toto zaměstnavatel dle soudu v projednávané věci neučinil. Příslušný správní delikt je pak založen na principu objektivní odpovědnosti, kdy odpovědnost vzniká bez ohledu na zavinění zaměstnavatele.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 10. 07. 2019

< Přejít zpět