Odstupné při dohodě bez uvedení důvodu – 21 Cdo 448/2014

Zaměstnavatel a zaměstnankyně se dohodli na skončení pracovního poměru bez uvedení důvodu. Zaměstnankyně se následně domáhala vyplacení ročního odstupného, protože dohoda byla podle ní ve skutečnosti uzavřena v důsledku pracovního úrazu, kterým pozbyla zdravotní způsobilost k výkonu své práce. Soudy prvního i druhého stupně zaměstnankyni nevyhověly a dovodily, že pracovní poměr byl rozvázán bez uvedení důvodu a zaměstnankyně sama v dohodě prohlásila, že nemá vůči zaměstnavateli žádné nároky. Za této situace odstupné zaměstnankyni nenáleží. Nejvyšší soud se s tím ale neztotožnil. Naopak, jednoznačně se přiklonil ke své dřívější judikatuře a znovu zopakoval, že pokud pracovní poměr skončil z důvodu, za který ze zákona náleží odstupné, pak má zaměstnanec toto odstupné dostat i když to v dohodě není sjednáno. Soudy tak měly pečlivě zkoumat, zda byl pracovní poměr skutečně rozvázán v důsledku pozbytí zdravotní způsobilosti pro pracovní úraz. Pokud ano, má zaměstnankyně na požadované odstupné nárok.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 18. 12. 2014

< Přejít zpět