Pokud chystáte organizační změnu, dávejte si pozor na datum její účinnosti – 21 Cdo 790/2013

Zaměstnavatel dal zaměstnankyni výpověď z organizačních důvodů pro zrušení jejího pracovního místa. Rozhodnutí o zrušení pracovního místa bylo přijato 11. 4. s účinností k 31. 8. Zaměstnavatel dal zaměstnankyni výpověď 18. 5. a výpovědní doba měla uplynout dne 31. 7., tedy měsíc před účinností organizační změny. Zaměstnankyně před skončením výpovědní doby onemocněla a pracovní poměr skončil až v říjnu. Zaměstnankyně se následně proti výpovědi bránila u soudů. Soud prvního stupně žalobu zamítl s tím, že byly naplněny všechny předpoklady výpovědi, tedy přijetí rozhodnutí o organizační změně, nadbytečnost zaměstnankyně i příčinná souvislost. Odvolací soud však rozsudek k odvolání zaměstnankyně změnil a žalobě naopak v plném rozsahu vyhověl. Podle odvolacího soudu bylo rozhodující, že pracovní poměr měl na základě výpovědi skončit před účinností organizační změny a nebyla tedy dána příčinná souvislost. Na tom podle odvolacího soudu nic neměnila ani pracovní neschopnost zaměstnankyně. Stejné stanovisko zaujal k věci i Nejvyšší soud, který tedy definitivně potvrdil neplatnost výpovědi pro nedostatek příčinné souvislosti. Podle Nejvyššího soudu je nerozhodná i pracovní neschopnost zaměstnankyně, kvůli níž pracovní poměr skončil až po účinnosti organizační změny. Nejvyšší soud totiž připomněl, že pro posouzení platnosti výpovědi jsou rozhodné okolnosti v okamžiku, kdy byla výpověď dána. V té době ale pochopitelně o nemoci zaměstnankyně nikdo neměl ani tušení. Judikát je významným varováním zaměstnavatelům plánujícím organizační změny: Plánujte organizační změny pečlivě včetně načasování. V opačném případě může i jinak zákonným způsobem provedená organizační změna vést k neplatné výpovědi a nároku zaměstnance na náhradu mzdy.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 11. 03. 2014

< Přejít zpět