Pracovněprávní aktuality – březen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 3. 2018 do 3. 4. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o připravovaných novelách zákoníku práce (náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti) nebo o návrhu zákona o zpracování osobních údajů. Evropská komise se zabývá návrhem na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Tato nová instituce má za úkol od roku 2019 pomáhat jednotlivcům či firmám, aby co nejlépe mohli využívat možností pro volný pohyb osob za účelem práce, a zajistit spravedlivý výkon práv, souvisejících s tímto Evropskou unií garantovaným právem.


< Přejít zpět