Pracovněprávní aktuality – březen 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 10. 3. 2021 do 6. 4. 2021.

Autoři informují např. o návrhu zákona o tzv. kurzarbeitu, který byl vrácen k opakovanému 2. čtení, nebo o poslaneckých návrzích na změnu zákoníku práce týkající se např. automatické valorizace minimální mzdy nebo podrobnější úpravy výkonu práce mimo pracoviště. Vláda je však k navrhovaným úpravám skeptická.

 


< Přejít zpět