Pracovněprávní aktuality – červen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 6. 2018 do 6. 8. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o připravované novele zákoníku práce, která zpřesňuje výpočet náhrady mzdy za ztrátu výdělku po skočení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Za fiktivní (poúrazový) výdělek pro účely výpočtu v případě zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání se podle této novely považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den zařazení uchazeče do evidence uchazečů o zaměstnání.


< Přejít zpět