Pracovněprávní aktuality – květen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 10. 5. 2018 do 4. 6. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o připravované novele o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší dvě velké změny v oblasti lékařských posudků a jejich přezkumu. Problematika přezkumu a odvolacího řízení ve věci posudku  okresní správy sociálního zabezpečení bude převedena na Českou správu sociálního zabezpečení. Posudkoví lékaři by měli být zaměstnáni na základě pracovního poměru, nově se tak na ně bude vztahovat zákoník práce.


< Přejít zpět