Pracovněprávní aktuality – květen 2019

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 5. 2019 do 3. 6. 2019. O plánované novelizaci zákona o státní sociální podpoře jsme vás informovali již na přelomu roku. Z důvodu rozkolu mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí nedošlo ke schválení původního návrhu a jeho následnému předložení na půdu Poslanecké sněmovny. Z tohoto důvodu byl připraven, schválen a předložen Poslanecké sněmovně nový smírný návrh, který přináší navýšení rodičovského příspěvku z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině na 300 tisíc Kč (v současné době 220 tisíc Kč); a u 2 a více dětí narozených současně na 1,5 násobek částky 300 tisíc Kč, tzn. na 450 tisíc Kč (v současné době částka 330 tisíc Kč).


< Přejít zpět