Pracovněprávní aktuality – leden 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 1. 2018 do 5. 2. 2018. V tomto vydání kromě jiného představujeme připravovanou novelu služebního zákona a stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které zohledňuje nová práva a povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů. Stanovisko se zaměřuje zejména na zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení, monitoring zaměstnanců při používání informačních a komunikačních technologií na pracovišti, kamerové systémy a předávání osobních údajů třetím subjektům.


< Přejít zpět