Pracovněprávní aktuality – říjen 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 10. 2017 do 6. 11. 2017. V tomto vydání upozorňujeme na návrh vyhlášky, která navazuje na novelizaci zákonné úpravy týkající se pracovnělékařských služeb. Změny se budou týkat především zaměstnanců, kteří vykonávají práce zařazené do kategorie II. Periodické zdravotní prohlídky budou podstupovat častěji.


< Přejít zpět