Pracovněprávní aktuality – srpen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 8. 2018 do 3. 9. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o obsáhlé novele zákoníku práce, která byla odeslána do vnějšího připomínkového řízení. Zavádí například flexibilnější pravidla pro ukončení pracovního poměru zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností. Vícesměnný režim nahradí současný třísměnný režim, čímž odpadnou některé nejasnosti při určování, o který režim se jedná.


< Přejít zpět