Stanovisko CzELA k fungování tzv. anonymních odborových organizací

Nově vznikající anonymní odborové organizace přináší v praxi řadu praktických problémů spojených s výkladem existujících zákonné úpravy. Česká asociace advokátů specializujících se na pracovní právo CzELA  se proto rozhodla přijmout odborné stanovisko týkající se výkladu dvou zákonných ustanovení, která s činností anonymních odborových organizací úzce souvisí – konkrétně § 277 (poskytnutí prostředků pro činnost odborové organizace) a § 61 odst. 2 (rozvázání pracovního poměru odborového funkcionáře) zákoníku práce.  Stanovisko CzELA bylo publikováno na epravo.cz.


< Přejít zpět