Work-life balance

Nataša Randlová a Lucie Brázdová v článku, který najdete v dubnovém vydání časopisu Práce a Mzda, vysvětlují, co pro nás v praxi znamená nová evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158). Jejím cílem je umožnit ženám se lépe zapojit na trhu práce a motivovat otce, aby se co nejdříve zapojili do péče o dítě i o domácnost. Činí tak zejména prostřednictvím zavedení minimální délky otcovské dovolené, výše otcovské a rodičovského příspěvku a posílením práva pracovat z domova. Česká republika je povinna směrnici transponovat do svého právního řádu nejpozději do 2. srpna 2022.


< Přejít zpět