Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 1

Od první myšlenky k tvorbě nového kodexu občanského práva uběhlo již mnoho času. Již na počátku 90. let minulého století, kdy byla vydána velká novela stávajícího občanského zákoníku, bylo patrné, že novela je pouze jakýmsi „mostem“ mezi „socialistickým“ právem a zamýšleným novým kodexem soukromého práva. Přestože se nový kodex soukromého práva mezi odborníky i politiky čas od času diskutoval, až tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl v roce 2000 rozhodl o započetí prací na rekodifikaci soukromého práva. O více než 11 let a 3000 připomínek později prošel návrh nového občanského zákoníku čtením v obou komorách Parlamentu. Nový občanský zákoník, společně se zákonem o obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém, které byly také součástí tzv. rekodifikačního balíčku, jsou tak již platnou součástí právního řádu a nyní se čeká jen na okamžik, kdy vstoupí v účinnost. Ona chvíle by měla nastat 1.1.2014. Protože máme za to, že tou dobou bude již pozdě na to se s novým zákoníkem seznamovat, rozhodli jsme se Vám přinést shrnutí základních informací a poznatků, které by neměly uniknout nikomu, kdo se chystá po roce 2014 bez problémů pokračovat v podnikání.


< Přejít zpět