Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí

V dnešní době není výjimkou, že zaměstnanci českého zaměstnavatele konají práci v zahraničí. Pobývá-li zaměstnanec v zahraničí dlouhodobě, může dojít k situaci, kdy mu během jeho zahraničního pobytu tzv. propadne pracovnělékařská prohlídka. Jak v takové situaci postupovat radí autorky v přiloženém článku.


< Přejít zpět