Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo dne 11. 10. 2022 příjem žádostí o poskytnutí dotace, který pomůže malým a středním podnikatelům k digitální transformaci pro zvýšení jejich odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19.

Cílem výzvy je podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu.

Výzva bude financována z Národního plánu obnovy. Alokace výzvy činí 500 mil. Kč a míra podpory je 85% způsobilých výdajů projektu.

Příjem žádostí bude ukončen 31. 3. 2023 (nebo do vyčerpání alokace výzvy).

Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výzvu a její podmínky včetně příloh ke stažení naleznete na odkazu zde.

  • Datum: 01. 11. 2022

< Přejít zpět