Vysielanie zamestnancov

Vysielanie zamestnancov

Jednou z nejsložitějších pracovněprávních problematik s přeshraničním prvkem – přeshraničním vysíláním zaměstnanců – se zabývá publikace kolektivu českých a slovenských autorů pod vedením prof. JUDr. Heleny Barancové, DrSc. Hlavním cílem autorů je poskytnout komplexní právní informace především zaměstnavatelům, kteří se denně setkávají s dočasným vysíláním zaměstnanců do států Evropského hospodářského prostoru a přispět tak k lepší orientaci ve složitém oboru.

Nataša Randlová přispěla do publikace analýzou pracovních podmínek jednotlivých zemí Evropského hospodářského prostoru.


< Přejít zpět