právní asistentka

Natálie Mikolášková


Specializace

Pracovní právo

Dosavadní praxe

Právní asistentka, Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Praha

Stáž na Okresním soudě Plzeň – město – občanskoprávní oddělení

Vzdělání

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň

Jazyky

Čeština, angličtina, němčina