Shrnutí zákazů, omezení a dalších restriktivních opatření

AKTUALIZOVÁNO K 17:00 hod. 13. 10. 2020

Nouzový stav

 • platí od 5. 10. 2020 po dobu 30 dnů
 • pro celou Českou republiku

Zákaz vstupu cizinců na území ČR

 • ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 20599), poslední bylo vydáno dne 2. 10. 2020
 • povinnost osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území státu, kde je vyšší riziko výskytu onemocnění COVID-19 podrobit se testu na infekci virem SARS-Cov-2 (Seznam bezpečných zemí dostupný zde)
 • řada výjimek
 • bližší podmínky stanoví Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách

Omezení volného pohybu osob a konání hromadných akcí

 • usnesení Vlády ČR (číslo 1021 ze dne 12.10. 2020)
 • omezení volného pohybu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry
 • zákaz shromažďování ve vnitřních i venkovních prostorách ve skupinách více než 6 osob s výjimkou rodin
 • Svatby a pohřby je možné konat do 30 osob
 • povinnost dodržovat rozestupy alespoň 2 metry
 • Konzumace alkoholických nápojů je na veřejně přístupných místech zakázána

Povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 15757)
 • povinnost platí pro vnitřní prostory staveb, prostředky hromadné dopravy, včetně nástupišť, zastávek a čekáren
 • řada výjimek (viz předmětné mimořádné opatření)
 • mimořádná opatření jednotlivých krajských hygienických stanic (Praha, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Vysočina…)

Omezení školní docházky

 • usnesení Vlády ČR (č. 1022 ze dne 12.10.2020)
 • do 1. listopadu je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů všech škol s výjimkou mateřských

Zákaz a omezení provozu restaurací a klubů

 • usnesení Vlády ČR (číslo 1021 ze dne 12.10. 2020)
 • zákaz přítomnosti veřejnosti v hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a na diskotékách
 • zákaz provozu restaurací a barů kromě výdeje s sebou přes okénko od 6:00 do 20:00, hotelové restaurace mohou zůstat otevřeny pro hosty do 20:00

Zákaz kulturních a podobných akcí

 • usnesení Vlády ČR (číslo 1021 ze dne 12.10. 2020)
 • zákaz konání výstav, divadelních představení, veletrhů, poutí, promítání kin, návštěv památek, muzeí, zoo a pod.
 • zákaz provozování heren a kasin

Zákaz provozování sportovišť

 • usnesení Vlády ČR (číslo 1021 ze dne 12.10. 2020)
 • zákaz provozu a používání vnitřních sportovišť, plaveckých bazénů, fitness center, posiloven, wellness a dalších
 • zákaz konání všech amatérských i profesionálních sportovních soutěží

Omezení provozu obchodních center nad 5000 m2

 • usnesení Vlády ČR (č. 1021 ze dne 12.10.2020)
 • zákaz poskytování možnosti bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost
 • omezení použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) tak, aby nebyla místy shromažďování osob

Zákaz a omezení maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

 • usnesení Vlády ČR (č. 1021 ze dne 12.10.2020)
 • vstupovat a pobývat v nich je možné nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry
 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 20581)
 • stanoveny podmínky pro jednotlivé druhy prodeje

Omezení provozu úřadů

 • usnesení vlády ČR (č. 994 ze dne 8.10.2020)
 • orgány veřejné moci a správní orgány jsou pro styk s veřejností otevřeny dva dny v týdnu, vždy po dobu pěti hodin

Zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

 • usnesení Vlády ČR (č. 1029 ze dne 12. 10. 2020)
 • platí pro domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem
 • zákaz vycházet mimo objekt či areál těchto zařízení, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu

Omezení návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb

 • usnesení Vlády ČR (č. 998 ze dne 8.10.2020)
 • zákaz návštěv s výjimkou pacientů (uživatelů sociálních služeb) nezletilých, nesvéprávných, v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci, zdravotně postižených a v případů, kdy to vyžaduje pychický či sociální stav pacienta
 • přítomnost druhého rodiče u porodu je možná

Přidání koronaviru na seznam nakažlivých lidských nemocí

 • jde o trestné činy šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152) a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153)
 • tresty za úmyslný TČ jsou od 6 měsíců do 12 let a za nedbalostní až 10 let

Zákaz reexportu léčiv dovezených do ČR

 • aktuálně upravuje nařízení vlády č. 104/2020 Sb. ve znění nařízení vlády č. 146/2020 Sb.

Omezení návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 20598)
 • návštěvou může být pouze jedna osoba + podmínky pro vstup

Omezení pro příjemce a poskytovatele sociálních služeb

 • usnesení Vlády ČR (číslo 1028 ze dne 12.10. 2020)
 • přerušení poskytování služeb

Povolání vojáků a příslušníků Celní správy

 • aktuálně upravují nařízení vlády (č. 83/2020 Sb., č. 318/2020 Sb.)
 • k záchranným pracím a pomoci Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím při zvládání epidemie viru SARS-CoV-2
 • k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2

Zákaz předepisovat léčivý přípravek Plaquenil

 • mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (č.j. začíná MZDR 12756)

Informace ohledně Českých drah, a.s.

 • omezen provoz (podrobnosti viz zde)

Omezení provozu České pošty

 • částečně omezen provoz ve vybraných krajích ČR (podrobnosti viz zde)

< Přejít zpět

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >