Shrnutí zákazů, omezení a dalších restriktivních opatření

AKTUALIZOVÁNO K  26. 1. 2022, 15:00 hod.

Ode dne 25. 12. 2021 23:59 přestal platit na celém území České republiky nouzový stav.

Přehled aktuálně platných opatření k dispozici zde. Protiepidemická opatření se týkají následujících oblastí:

 • omezení maloobchodu a služeb
 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 • opatření při vstupu do České republiky
 • opatření související s očkováním
 • opatření ve školství
 • opatření v oblasti sociálních služeb a práce
 • testování
 • opatření ve zdravotnictví
 • doporučení pro úřady
 • další opatření

Opatření v oblasti maloobchodu

 • platí od 3. 1. 2022 do odvolání
 • omezený počet zákazníků v provozovnách – určováno podle rozlohy prodejní plochy provozoven (1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy)
 • povinnost dodržovat odstup mezi zákazníky a řídit fronty zákazníků
 • zákaz konzumace potravin v obchodních centrech – foodcourtech
 • konzumace jídla a pití na trzích je možná pouze po splnění požadavků O-N
 • více informací zde

Opatření v oblasti služeb

 • platí od 3. 1. 2022 do odvolání
 • povinnost kontroly bezinfekčnosti pomocí aplikace čTečka před poskytnutím jakékoli služby (restaurace, kadeřnictví, wellness, ubytování, lázně, vnitřní sportoviště,…)
 • restaurace, herny, kasina – všichni zákazníci musí být usazeni, maximálně 6 zákazníků u jednoho stolu
 • hotely – kontrola bezinfekčnosti každých 7 dní
 • lyžařská střediska a vleky – kontrola při prodeji skipasu (jízdenky)
 • zoo, galerie, muzea, veletrhy, památky – dodržování rozestupů 1,5 m, kontrola bezinfekčnosti pouze pro skupinové prohlídky nad 20 osob
 • více informací zde

Shromažďování osob

 • platí od 17. 1. 2022 do odvolání
 • zákaz konání vzdělávacích, kulturních, sportovních akcí s účastí více než 1 000 osob
 • zákaz konání soukromých oslav a dalších akcí s účastí více než 100 osob
 • účast na akcích nad 20 osob pouze po prokázání bezinfekčnosti – očkování, prodělaná nemoc v posledních 180 dnech, PCR test pouze u osob mladších 18 let, s kontraindikací k očkování a osob se započatým očkováním (více informací zde)

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

 • platí od 17. 1. 2022 do odvolání
 • povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor ve všech vnitřních prostorech
  • včetně pracovišť (s výjimkou pro prostory, kde nedochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru)
  • v prostředcích veřejné dopravy
  • na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních
  • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě
  • při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně shromáždění, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom místě ve vnějších prostorech v případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru

Opatření při vstupu do České republiky

 • platí od 27. 12. 2021 do odvolání
 • pro účely návratu vydává Ministerstvo zdravotnictví sdělení se seznamem zemí dle míry rizika výskytu onemocnění COVID-19
  • země s nízkým rizikem
  • země se středním rizikem
  • země s vysokým rizikem
  • země s velmi vysokým rizikem
 • požadavky pro návrat na území České republiky se určují dle zařazení do příslušné kategorie zemí
 • očkované osoby mohou vstoupit na území ČR s negativním PCR testem po vyplnění příjezdového formuláře, osobám s posilovací dávkou stačí vyplnit příjezdový formulář
 • aktuální opatření omezující vstup na území ČR zde
 • aktuální seznam zemí podle rizika nákazy k dispozici (zde)

Testování

 • platí od 22. 11. 2021 do odvolání
 • pro prokázání bezinfekčnosti nepostačuje antigenní test
 • RT-PCR test jako důkaz bezinfekčnosti mohou využít pouze osoby:
  • mladší 18 let
  • se zdravotní kontraindikací k očkování
  • se započatým očkováním
 • bezplatné testování
  • osob do 18 let, se zdravotní kontraindikací, započatým očkováním – RT-PCR testy – nejvýše pětkrát za kalendářní měsíc
  • očkovaných – RT-PCR testy – nejvýše pětkrát za kalendářní měsíc

Testování zaměstnanců

 • platí od 17. 1. 2022 do odvolání
 • pro všechny zaměstnavatele a všechny zaměstnance, s výjimkou zaměstnanců, kteří pracují z domu nebo nepřicházejí na pracovišti do kontaktu s jinými osobami
 • dvakrát týdně pomocí RAT antigenních samotestů
 • při pozitivním výsledku následuje 5 denní karanténa, kterou lze ukončit dříve negativním RT-PCR testem
 • více informací zde

 


< Přejít zpět