Shrnutí zákazů, omezení a dalších restriktivních opatření

AKTUALIZOVÁNO K  11. 4. 2022, 15:00 hod.

Přehled aktuálně platných opatření k dispozici zde. Protiepidemická opatření se týkají následujících oblastí:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 • opatření při vstupu do České republiky
 • opatření v oblasti sociálních služeb
 • opatření ve zdravotnictví
 • doporučení pro úřady
 • další opatření

Shromažďování osob

 • platí od 1. 3. 2022
 • shromažďování osob není nijak omezeno

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

 • platí od 14. 4. 2022 
 • povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor ve vybraných vnitřních prostorech
  • ve zdravotnických zařízeních
  • v zařízeních sociálních služeb

Opatření při vstupu do České republiky

 • platí od 9. 4. 2022
 • aktuálně mohou vstupovat na území ČR všechny osoby z jakéhokoli státu bez omezení

 


< Přejít zpět