Aplikace Moje daně aneb Online finanční úřad

Poslední únorový den roku 2021 se spustila dlouho očekáváná aplikace moje daně. Jedná se o aplikaci, která na základě novely daňového řádu zavádí nové funkce pro daňovou informační schránku a velmi tak zjednodušuje komunikaci s úřady.

Revoluční novinkou aplikace moje daně oproti starší daňové informační schránce je možnost komunikovat s úřadem a podávat podání finančnímu úřadu prostřednictvím této aplikace. Jedná se tak o přelomovou funkci, jelikož do této doby bylo možné v daňové informační schránce pouze zobrazit rozhodnutí a zprávy od finančních úřadů, které byli adresátovi doručeny fyzicky prostřednictvím poštovního doručovatele nebo datovou schránkou. Nyní může plátce daně či daňový subjekt podávat podání přímo finančnímu úřadu.

Uživatel může dále v rámci své v rámci aplikace moje daně získávat informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu a procházet jednotlivé dokumenty, výpisy, evidované přeplatky či nedoplatky za jednotlivě vyměřené druhy daní podobně jako například v internetovém bankovnictví, a to prostřednictvím rozhraní online finanční úřad.

Do rozhraní online finančního úřadu se přihlásí uživatel prostřednictvím přihlašovacích údajů do datové schránky, prostřednictvím E-identity nebo přidělenými přihlašovacími údaji, které budou žadateli přiděleny ze strany finančního úřadu.

Vše je přehledně v aplikaci rozděleno podle jednotlivých druhů daní a jedná se uživatelsky přívětivé rozhraní, ve kterém lze vyhledat všechny informace i zpětně.

Rozhraní je navíc propojeno s dalšími aktivitami subjektu, což v praxi znamená, že je-li někdo ustanoven například jako likvidátor společnosti a je oprávněnou osobou jednat za společnost, tak prostřednictvím aplikace moje daně může komunikovat s finančními úřady a získávat informace o jednotlivých dokumentech ve spise stejně jako v případě své fyzické osoby a jedná se automaticky spárované účty v rámci uživatelského rozhraní.

Odkaz na aplikaci moje daně naleznete ZDE.

  • Datum: 03. 03. 2021

< Přejít zpět