Jak v Česku upravit konta pracovní doby, aby fungovala?

Expert na problematiku pracovní doby Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners se podílel na zpracování analýzy ke kontům pracovní doby. Nastínil způsoby, jakými konta pracovní doby využívají třeba v Belgii, Francii a Německu.

Michal Peškar zároveň dodal, že případné zavedení spořícího konta v České republice je nutné nejprve důkladně připravit legislativně. Zejména se neobejde bez provázání s daňovými předpisy a do jeho fungování se musí zapojit i státní orgány.


< Přejít zpět