Reklamní právo

Naše kancelář je jediným českým členem mezinárodní aliance Global Advertising Lawyers Alliance (GALA), sdružující advokátní kanceláře zaměřující se na reklamní právo z celého světa. Našim klientům tak můžeme zajistit právní služby v oblasti reklamy a její regulace jak v českém, tak v celosvětovém měřítku. Zaměřujeme se na podporu výrobců a distributorů při uvádění výrobků na trh, a to i ve specifických odvětvích, jako je farmaceutický či kosmetický průmysl a potraviny. Připravujeme posouzení souladu reklam s požadavky právní regulace a zastupujeme klienty před příslušnými správními orgány. Pomáháme našim klientům též při orientaci v právní úpravě, asistujeme s realizací různorodých činností nejen v oblasti reklamy a poskytujeme profesionální a specializovanou podporu.

Posouzení zákonnosti reklam

Našim klientům pomáháme při orientaci v právní úpravě ochrany spotřebitele, soutěžního a reklamního práva a pracujeme na individuálních strategiích na ochranu před důsledky jejího porušení. Poskytujeme proto všestranné poradenství pro navrhovaný reklamní obsah na základě reklamních standardů a předpisů na všech marketingových platformách a asistujeme s přezkoumáním a prověřením zákonnosti reklam, včetně analýzy reklamy, její vizuální i obsahové stránky a vyhodnocení rizik v souvislosti s reklamními a propagačními kampaněmi.

Podmínky uvádění výrobků a služeb na trh

Tým naší advokátní kanceláře má cenné zkušenosti s podporou výrobců a distributorů při uvádění výrobků na trh, a to i ve specifických odvětvích jako je farmaceutický či kosmetický průmysl a potraviny. Asistovali jsme také se vstupem na trh v oblasti služeb a digitálně poskytovaného obsahu. Pro naše klienty zajišťujeme odbornou a komplexní podporu při uskutečňování jejich záměrů v souvislosti s uváděním výrobků a služeb na trh a dbáme na precizní a bezproblémový průběh všech souvisejících činností i procesů.

Právní úprava označování potravin a doplňků stravy

Orientace v aktuální právní úpravě a jejích změnách není vždy jednoduchá, proto se v našem know-how zaměřujeme i na vývoj a vyhodnocování právní úpravy označování potravin a doplňků stravy, a to včetně komunikace s dozorovými správními orgány ohledně výkladových nejasností. Našim klientům jsme proto schopni poskytnout ucelené, aktuální a přesné informace z oblasti označování potravin a doplňků stravy, a efektivně tak zabezpečovat veškeré související právní služby.

Obchodní sdělení a ochrana osobních údajů, cookies

Naše služby zahrnují také analýzu a řešení celé řady záležitostí v oblasti ochrany osobních údajů. Našim klientům poskytujeme specializovanou podporu při tvorbě a šíření obchodních sdělení a s tím souvisejícím řádným zpracováním osobních údajů. Radíme též s pravidly pro sběr uživatelských dat na webových stránkách a komunikací použití cookies pro analytiku nebo marketingové účely a pomáháme našim klientům realizovat jejich záměry v souladu s aktuální právní úpravou.

Příprava smluvní dokumentace na míru

Realizace jednotlivých činností nejen v souvislosti s reklamou se běžně neobejde bez řádného a individuálního zpracování potřebné smluvní dokumentace. Naše kancelář poskytuje svým klientům všestrannou pomoc a podporu při sestavování a vyjednávání smluv souvisejících s širokou škálou činností, a to vždy s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům a potřebám našich klientů.

Řešení sporů, zastoupení klientů v řízeních před příslušnými orgány

V případě vzniku sporu poskytujeme našim klientům profesionální poradenství a odbornou pomoc při jejich řešení. Náš zkušený tým je připraven vystupovat v řízeních před orgány pro alternativní řešení sporů, samoregulačními orgány, jakož i před úřady a dalšími orgány nejen v souvislosti s ochranou spotřebitele, hospodářskou soutěží a reklamou, a to včetně zastupování při případném soudním přezkumu rozhodnutí všech těchto orgánů.


< Přejít zpět