MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 22. 10. 2021, 15:50 hod.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydané jako příloha usnesení vlády ze dne 20.10.2021 č. 915 (omezení maloobchodu)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydané jako příloha usnesení vlády ze dne 20.10.2021 č. 917 (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydané jako příloha usnesení vlády ze dne 20.10.2021, č.j. 916 (testování obyvatel)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN (testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN (nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN (podmínky pro vstup na území ČR)

Zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-113/MIN/KAN (ke vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.8.2021, č.j.: MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN (zrušení obsolentních mimořádných opatření z roku 2020 a z roku 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.8.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN (k ochraně dýchacích cest)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-112/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.8.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN (k omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.8.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN (stanovení podmínek pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.8.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-110/MIN/KAN (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-106/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN (k omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN (k omezení provozu škol a školských zařízení)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-105/MIN/KAN (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.7.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN (nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome sms)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-102/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-101/PRO (k omezení překročení státní hranice ČR)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-100/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.7.2021, č.j.: MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN (povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1000 osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.7.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN (interval pro podání druhé dávky vakcín)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-98/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN (změna mimořádných opatření v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN (stanovení plánu očkování)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN (vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.7.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-93/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-14/MIN/KAN (k testování u přijímacích zkoušek)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-92/MIN/KAN (zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN (diskriminační RT-PCR vyšetření)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN (provoz škol)

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 20029/2021-4/MIN/KAN (zrušení některých mimořádných opatření)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-8/MIN/KAN (vyčlenění lůžek)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.6.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN (stanovení plánu očkování)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN (omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-90/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.6.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-16/MIN/KAN (změna mimořádného opatření k omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.6.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-20/MIN/KAN (změna mimořádných opatření k omezení maloobchodu a služeb)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-89/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-88/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6.2021, č.j.: MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN (stanovení povinného plošného a screeningového testování obyvatelstva)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-87/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-85/MIN/KAN (změna ochranného opatření)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.6.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.6.2021, č.j.: MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN (testování studentů vysokých škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.6.2021, č.j.: MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN (k nařízení izolace a karantény)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-86/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.6.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN (stanovení podmínek pro kulturu)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 23621/2021-1/MIN/KAN (certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-7/MIN/KAN (interval pro podání druhé dávky vakcíny)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN (návštěvy ve zdravotnických zařízeních)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN (omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-4/MIN/KAN (stanovení plánu očkování)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-15/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.6.2021, č.j.: MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN (pravidla konání škol v přírodě)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.6.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-84/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN (plán očkování osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN (omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.5.2021, č.j.: MZDR 22643/2021-3/OLZP (o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného léčivého přípravku Comirnaty)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN (omezení maloobchodního prodeje a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021, č.j.: MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN (testování obyvatel)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-82/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.5.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN (podmínky testování žáků)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN (omezení provozu škol škol)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-15/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-14/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2021, č.j.: MZDR 20029/2021-2/MIN/KAN (některá opatření týkající se omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.5.2021, č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN (lhůta pro uznání prodělání onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN (provoz škol)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-81/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-80/MIN/KAN (zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2021, č.j.: MZDR 21109/2021-1/MIN/KAN (pravidla pro konání škol v přírodě)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-11/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-12/MIN/KAN (podmínky testování dětí a žáků)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.5.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.5.2021, č.j.: MZDR 16640/2021-3/MIN/KAN (testování studentů vysokých škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN (samotestování zaměstnanců a OSVČ)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.5.2021, č.j.: MZDR MZDR 20599/2020-78/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.5.2021, č.j.: MZDR MZDR 3724/2021 -10/OLZP (distribuce, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Bamlanivimab)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.5.2021, č.j.: MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN (poskytovatelé terénních sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.5.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN (frekvence testování žáků)

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.5.2021, č.j.: MZDR 20029/2021-1/MIN/KAN (zrušení některých mimořádných opatření)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-77/MIN/KAN (seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.5.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN (podmínky testování dětí, žáků a studentů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-9/MIN/KAN  (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.5.2021, č.j.: MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN (nařízení izolace a karantény)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.5.2021, č.j.: MZDR 114601/2021 -9/MIN/KAN (omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.5.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.5.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN (opatření k omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.5.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-7/MIN/KAN (opatření pro základní umělecké školy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.5.2021, č.j.: MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN (testování na vysokých školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.5.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-76/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN (testování zaměstnanců ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN (podmínky testování dětí, žáků a studentů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.4.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN (opatření k omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN (testování žáků ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.4.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-74/MIN/KAN (nařízení o zákazu vstupu do rizikových zemí)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4.2021, č.j.: MZDR 7790/2021-2/MIN/KAN (zrušení opatření zákazu vstupu do rizikových zemí)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.4.2021, č.j.: MZDR 3725/2021-10/MIN/KAN (distribuce přípravku REGN-COV2)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN (testování žáků ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN (testování žáků ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN (omezení provozu škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN (testování studentů vysokých škol)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN (poskytnutí informací – povinnosti ZP)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN (opatření k omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021, č.j.: MZDR 115757/2021-48/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.4.2021, č.j.: MZDR 15568/2021-1/MIN/KAN (omezení poskytování sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.4.2021, č.j.: MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN (opatření k omezení obchodu a služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN (omezení provozu škol a školských zařízení)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN (změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.4.2021, č.j.: MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN (kapacity akutní péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN (interval pro podání druhé dávky vakcíny proti COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN (poskytovatelé zdravotních služeb a poskytovatele lůžkové péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (opatření ve školách s 1. fází rozvolnění)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN (podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN  (omezení návštěv věznice)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN (návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních a u poskytovatelů sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (testování žáků ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN (testování zaměstnanců ve školách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN (testování u přijímacích zkoušek)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č.j.: MZDR 14580/2021-1/MIN/KAN (poskytnutí informací)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN (o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.3.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-66/MIN/KAN (změna ochranného opatření k omezení překročení státní hranice ČR)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3.2021, č.j.: MZDR 20599/2020-65/MIN/KAN (kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem onemocnění nákazy COVID-19) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN (testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN (samotestování zaměstnanců a OSVČ)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN (změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN (vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN (povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2021, č. j.: MZDR 15757/2020-46/MIN/KAN (změna mimořádného opatření ze dne 26. února k nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3.2021, č. j.: MZDR 20599/2020-64/MIN/KAN (kterým se vydává seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.3.2021, č. j.: MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN (změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.3.2021, č. j.: MZDR 9157/2021-3/OLZP (rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku HUVEMEC 3 mg, tablets)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.3.2021, č. j.: MZDR 20599/2020-62/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.3.2021, č. j.: MZDR 10060/2021-3/OLZP (rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku COVID-19 VACCINE MODERNA)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.3.2021, č. j.: MZDR 9807/2021-1/MIN/KAN (mimořádné opatření pravidla pro vyšetření vzorku mutací viru SARS-CoV-2)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.3.2021, č. j.: MZDR 40555/2020-5/MIN/KAN (mimořádné opatření  nařízení izolace a karantény v souvislosti mutacemi viru SARS-CoV-2)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN (mimořádné opatření povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN (mimořádné opatření antigenní testování obyvatel)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN (mimořádné opatření samotestování zaměstnanci)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN (mimořádné opatření antigenní testování zdravotní a sociální služby zaměstnanci)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN (mimořádné opatření antigenní testování zdravotní a sociální služby pacienti)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.3.2021, č. j.: MZDR 9364/2021 -1/MIN/KAN (mimořádné opatření – pravidla pro vyšetření na SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.3.2021, č. j.: MZDR 3724/2021 -5/OLZP (dočasné povolení distribuce léčivého přípravku Bamlanivimab)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.3.2021, č. j.: MZDR 8603/2021-4/OLZP (dočasné povolení distribuce léčivého přípravku HUMEVEC)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 3.3.2021, č. j.: MZDR 13361/2020-13/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb ze dne 26.3.2020)

Zrušení mimořádného opatření ze dne 3.3.2021, č. j.: MZDR 12745/2020-10/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob na území ČR ze dne 23.3.2020)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.3.2021, č. j.: MZDR 3725/2021-4/OLZP (dočasné povolení distribuce léčivého přípravku REGN-COV2 II.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.3.2021, č. j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN (nařízení izolace a karantény)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN (povinné testování zaměstnavatelé)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN (samotestování zaměstnanci)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č. j.: MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č. j.: MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN (změna opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.3.2021, č.j. : MZDR 3725/2021-3/OLZP (dočasné povolení distribuce léčivého přípravku REGN-COV2)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2., č.j. : MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2., č.j. : MZDR 20599/2020-59/MIN/KAN (seznam zemí dle rizika nákazy nemocí COVID-19 s účinností od 1. 3. 2021)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2., č.j. : MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1.3. 2021 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.2., č.j. : MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN (nařízení izolace a karantény s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.2., č.j. : MZDR 7790/2020-1/MIN/KAN (zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 26. 2. 2021 do 11. 4. 2021)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.2., č.j. : MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.2., č.j. : MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN (podmínky cestování s účinností od 15. 2. 2021) + lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.2., č.j. : MZDR 20599/2020-55/MIN/KAN (změna ochranného opatření ohledně cestování – mezinárodní nákladní doprava do SRN)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.2., č.j. : MZDR 20599/2020-54/MIN/KAN (seznam zemí dle rizika nákazy nemocí COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.1., č.j. : MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.1., č.j. : MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.1., č.j. : MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN (povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.1., č.j. : MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN (plán očkování osob)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.1., č.j. : MZDR 20599/2020-48/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.1., č.j. : MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.1., č.j. : MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.12., č.j. : MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN (poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.12., č.j. : MZDR 63143/2020-3/MIN/KAN (dočasné povolení léčivého přípravku)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.12., č.j. : MZDR 62040/2020-1/MIN/KAN (nakládání s infekčními odpady)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12., č.j. : MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN (povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12., č.j. : MZDR 60876/2020-1/MIN/KAN (povinnost hlásit očkování do ISIN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12., č.j. : MZDR 46953_2020-3/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12., č.j. : MZDR 60510/2020-1/MIN/KAN (zákaz letů z Velké Británie)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.12., č.j. : MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.12.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.12., č.j. : MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.12., č.j. : MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.12.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-42/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.12., č.j. : MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN (antigenní testování obyvatel)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.12., č.j. : MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.12.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-41/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.11., č.j. : MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.11., č.j. : MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.11., č.j. : MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN (antigenní testování – pedagogové)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 27.11.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-39/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.11., č.j. : MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.11., č.j. : MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 51822/2020-1 /MIN/KAN (nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN (nošení ochranných prostředků dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN (antigenní testování – zaměstnanci, s účinností od 21. 11. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN (antigenní testování – klienti, s účinností od 21. 11. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.11., č.j. : MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN (antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 21. 11. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.11., č.j. : MZDR 15757/2020-39/MlN/KAN (nošení ochranných prostředků)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.11.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-36/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.11., č.j. : MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.11.2020, č.j.:MZDR 20599/2020-35/MIN/KAN (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.11., č.j. : MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.11., č.j. : MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN (antigenní testování zaměstnanců sociálních služeb a poskytnutí ochranných prostředků)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.11., č.j. : MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN (antigenní testování klientů sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.10., č.j. : MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN (antigenní testy v zařízeních sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.10., č.j. : MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN (omezení neakutní péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.10., č.j. : MZDR 12087/2020-5/MIN/KAN (povinnost hlášení pacientů s COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10., č.j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN (protiepidemická opatření ve zdravotnických a sociálních zařízeních)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10., č.j. MZDR 12087/2020-4/MIN/KAN (povinnost zdravotnických zařízení hlásit pacienty s COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10., č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN (povinnost nošení roušek ve vnějších prostorách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10., č.j. MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN (krajští koordinátoři intenzivní péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10., čj. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN (povinnost nošení roušek)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10., č.j. MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN (organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb – účinnost od 5. 10. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10., č.j. MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 5. 10. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10., č.j. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR – účinnost od 5.10.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10., č.j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 5. 10. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.9., č.j. MZDR 41136/2020-1/MIN/KAN (povinnosti poskytovatelů sociálních služeb ve vztahu k ISIN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.9., č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN (izolace a karanténa, s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.9., č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 24. 9. 2020 od 18:00 do 7. 10. 2020 včetně)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.9., č.j. MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 21. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.9., č.j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR – účinnost od 21.9.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.9., č.j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 19.9.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.9., č.j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN (zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest – účinnost od 18.9. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.9., č.j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN (sdělování výsledků RT-PCR testů na COVID-19 prostřednictvím SMS – účinnost od 17. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.9., č.j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 18. 9. 2020 od 18:00 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.9., č.j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN (zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest – účinnost od 18.9. od 18:00 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.9., č.j. MZDR 20599/2020-29/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 14. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9., č.j. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN (zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest – účinnost od 10.9. do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.9.2020, č.j. MZDR 20599/2020-28/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 14. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.9., č.j. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN (organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb – účinnost od 2. 9. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.9., č.j. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN (organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků – účinnost od 2. 9. 2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.8., č.j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.8.2020, č.j. MZDR 20599/2020-27/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 – účinnost od 1. 9. 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.8., č.j. MZDR 16220/2020-5/MIN/KAN (nařízení Vezeňské službě ČR s účinností od 31.8. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN (izolace a karanténa – účinnost od 1.9. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN (zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest – účinnost od 1.9. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí – účinnost od 1.9.2020 do odvolání)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 20599/2020-26/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 25.8.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8., č.j. MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN (omezení překročení státní hranice ČR – účinnost od 25.8.2020)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.8., č.j. MZDR 20599/2020-22/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 24.8.2020)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.8., č.j. MZDR 20599/2020-21/MIN/KAN (Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 17.8.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.7., č.j. MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 3.8.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.7., č.j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27.7. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.7., č.j. MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 25.7. do 26.7.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.7., č.j. MZDR 20599/2020-16/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 20.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.7., č.j. MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 20.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.7., č.j. MZDR 20599/2020-14/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 13.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.7., č.j. MZDR 27737/2020-4/MIN/KAN (nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídicího týmu)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.7., č.j. MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 (5000 v případě stavebně členěných areálů) osob – účinnost od 4.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.7., č.j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN (pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  a sociálních zařízeních – účinnost od 4.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.7., č.j. MZDR 13742/2020-4/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.3., č.j. MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN – vyšetření na COVID-19 pro nové klienty domovů pro seniory)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6., č.j. MZDR 16220/2020-3/MIN/KAN (ubytovávání pracujících vězňů – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6., č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6., č.j. MZDR 20599/2020-12/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6., č.j. MZDR 20599/2020-11/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 30.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6., č.j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN (pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  a sociálních zařízeních – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6., č.j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6., č.j. MZDR 15757/2020-25/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření MZČR ze dne 19. června 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN, a to s účinností ode dne 1. července 2020)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.6., č.j. MZDR 20599/2020-10/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.6., č.j. MZDR 20598/2020-2/MIN/KAN (omezení návštěv ve věznicích – účinnost od 22.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.6., č.j. MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 (5000 v případě stavebně členěných areálů) osob – účinnost od 22.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 22.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 13285/2020-5/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 19. května 2020, č.j.: MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN – omezení lázeňské léčebně rehabilitační péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 4377/2020-2/MIN/KAN (zrušení ochranného opatření ze dne 30. ledna 2020, č.j.: MZDR 4377/2020/NH – informační letáky na dalších letištích)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 3581/2020-2/MIN/KAN (zrušení ochranného opatření ze dne 27. ledna 2020, č.j.: MZDR 3581/2020/NH – informační letáky na Letišti Václava Havla)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.6., č.j. MZDR 20588/2020-6/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob od 9.6.2020 od 15 hod.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.6., č.j. MZDR 15757/2020-21/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 8.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 20599/2020-4/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb od 8.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 15757/2020-20/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN (omezení školní docházky od 1.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN (provádění odběrů vzorků na přítomnost koronaviru)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN (ukončování karantény u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou nakaženou COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 23. března 2020, č.j.: MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN (pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  a sociálních zařízeních)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN (vyšetření na SARS-CoV-2 pro nové klienty domovů pro seniory/zdr. postižené atd.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN (omezení provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.5., č.j. MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.3., č.j. MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 20598/2020-1/MIN/KAN (omezení návštěv ve věznicích od 18.5.2020 do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4., č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN – zrušeno od 18.5.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.5., č.j. MZDR 20020/2020-1/OVZ (prodloužení platnosti čestných prohlášení nahrazujících posouzení zdravotní způsobilosti k zaměstnání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4., č.j. MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN (rapid testy pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících domácí péči a poskytovatelů pečovatelských služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4., č.j. MZDR 18032/2020-1/PRO (zrušení mimořádného opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.4., č.j. MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN (o vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro osoby pozitivní na COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.4., č.j. MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN (nařízení o realizování Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 16771/2020-2/MIN/KAN (zrušení zákazu osobám z území ČR vyvážet přípravky určené na dezinfekci)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 16518/2020-1/MIN/KAN (zrušení zákazu zastupitelským úřadům ČR v Čínské lidové republice a v Hongkongu nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 10384/2020-2/MIN/KAN (zrušení zákazu zastupitelskému úřadu ČR v Teheránu nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 4618/2020-2/MIN/KAN (zrušení zákazu letů z Čínské lidové republiky na území České republiky)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN (chytrá karanténa)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob od 27.4.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 7.3.2020, č.j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 4. března 2020, č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES – ohlašování hromadných akcí nad 5000 osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.4., č.j. MZDR 16312/2020-1/MIN/KAN (dočasné povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Avigan)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16220/2020-1/MIN/KAN (ubytovávání pracujících vězňů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN (zákaz školní docházky)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.4., č.j. MZDR 15969/2020-1/MIN/KAN (ukončení platnosti části mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.4., č.j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN (organizace provádění karantény v sociálních službách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.4., č.j. MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN (sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.4., č.j. MZDR 13360/2020-3/OLZP (dočasné povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku hydroxychlorochin-sulfát)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4., č.j. MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN (zrušení omezení provozu kontaktních míst veřejné správy – tzv. CzechPOINTů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4., č.j. MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 6. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO – respirátory FFP3)

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4., č.j. MZDR 14801/2020-1/OBP ()

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4., č.j. MZDR 14994/2020-1/LEG (dočasné povolení distribuce a použití medicinálního kyslíku)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4., č.j. MZDR 14629/2020-1/NH (poskytnutí informací o testování na COVID-19 Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.4., č.j. MZDR 12756/2020-/MIN/KAN (zákaz předepisovat léčivý přípravek PLAQUENIL)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3., č.j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb) + Doporučení pro domy pro seniory

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.3., č.j. MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN (zřízení a provoz prostoru pro provedení třídění pacientů)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.3. 2020, č.j. MZDR 11853/2020-12/OBP (o dodávání biocidního přípravku Anti-COVID na trh)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.3., č.j. MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN (záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu)

Zrušení ochranného opatření ze dne 2. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-5/PRO (tj. zrušení zákazu letů mezi ČR a Korejskou republikou)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.3., č.j. MZDR 12591/2020-1/OES (karanténa pro zdravotnické pracovníky)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3., č.j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN (poskytovatelé veřejné mobilní komunikační sítě a banky – poskytování lokalizačních údajů a údajů o použití elektronického platebního prostředku)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3., č.j. MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN (příkaz poskytovatelům akutní lůžkové péče – vyčlenění lůžek včetně personálu)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN (zákaz přijímat nové pacienty – lázeňská péče)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.3., č.j. MZDR 11853/2020-5/OBP (povolení dodávat na trh biocidní přípravek Anti-COVID určený pro osobní hygienu pro desinfekci rukou)

 


< Přejít zpět