Ambush marketing: A Global Legal Perspective

Ambush marketing (neboli parazitující či příživnický marketing) lze zjednodušeně popsat jako formu marketingu, při které se subjekt snaží záměrně spojit sám sebe nebo své aktivity s nějakou akcí nebo událostí (jde typicky o velké akce typu olympijské hry či mistrovství světa), ačkoliv není jejím oficiálním sponzorem, a to s cílem podpořit své podnikání (prodeje a zisky). Jedná se o poměrně agresivní marketingovou praktiku, která však není v různých státech světa specificky právně zakotvena ani řešena.

V publikaci „Ambush marketing: A Global Legal Perspective“ jsme společně s kolegy z téměř 70 zemí světa shrnuli aktuální právní situaci právě na poli ambush marketingu – kniha je k zakoupení zde: https://amzn.to/2L6elfP. Kapitolu týkající se České republiky, kterou jsme připravili, si můžete přečíst zde: https://bit.ly/3pPNLXg.

  • Datum: 05. 01. 2021

< Přejít zpět