Business Bulletin č. 1/2023

V období, kdy hlavní titulky novin a internetových portálů plní zejména články na téma konsolidačního balíčku veřejných financí a s tím souvisejících úprav důchodového systému, si Vám dovolujeme nabídnout náš první letošní Business Bulletin – v tom sice prozatím novinky z konsolidačního balíčku neuvádíme (protože stále nejsou k dispozici konkrétní bližší informace), o zajímavé informace v něm však nouze není. V legislativní sféře došlo k přijetí nového zákona, který mění několik stěžejních obchodněprávních norem (zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon i zákon o veřejných rejstřících), chystají se změny také v problematice praní špinavých peněž (AML) a upozorňujeme také na uplynutí doby pro přizpůsobení se nové úpravě zákona o evidenci skutečných majitelů. V rozhodovací praxi zmiňujeme rozhodnutí ohledně nezákonných obchodních sdělení a také judikát týkající se odpovědnosti pomocníka v podobě zaměstnance, jednatele a společníka společnosti v jedné osobě. Závěrem si Vás dovolujeme pozvat také na druhý letošní Business Brunch, který proběhne v náhradním termínu 13. 6. 2023.


< Přejít zpět