Business Bulletin č. 3/2022

Blíží se konec roku 2022, který se kromě války na Ukrajině nesl ve znamení zvyšující se inflace a zdražování energií. V právním světě se však událo zajímavých a důležitých věcí více – v posledním letošním vydání našeho Business Bulletinu Vám proto přinášíme informace o velké novele zákona o ochraně spotřebitele, která zároveň přináší také změny v občanském zákoníku, dále novinky v oblasti sankcí, práva na informace a hospodářské soutěže a v neposlední řadě také informace o pomoci velkým podnikům, které donedávna neměly nárok na žádnou podporu ve vztahu k vysokým cenám energie. Z rozhodovací praxe zaujme rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se evidence skutečných majitelů, rozhodnutí Nejvyššího soudu zabývající se nájmem prostor sloužících k podnikání a také rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně online prodeje (a následného offline výdeje) o svátcích. Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na Business Brunch v roce 2023 – na prvním z těchto našich pravidelných setkání se bude v příštím roce diskutovat právní rámec pro marketing a reklamu.


< Přejít zpět