Druhá nebo třetí skupina prací? Rozhodující kritéria pro určení zaručené mzdy v adekvátní výši – NSS – 3 Ads 273/2019

Oblastní inspektorát práce uložil zaměstnavateli pokutu za spáchání správního deliktu na úseku odměňování zaměstnanců. Třem zaměstnankyním (prodavačkám) totiž v několika měsících neposkytl mzdu alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy. Zaměstnavatel řadil prodavačky do druhé skupiny prací dle přílohy nařízení vlády č. 567/2006 Sb., zatímco inspekce práce a následně i krajský soud došli k závěru, že se jedná o skupinu třetí, pro kterou je stanovena vyšší zaručená mzda. Pro zařazení prodavaček do příslušné skupiny prací byla pro oba orgány rozhodující pracovní náplň těchto prodavaček. Zaměstnavatel však trval na tom, že je potřeba zvážit i objem práce, pracovní tempo prodavaček, zisk (obrat) prodejny či její velikost.

Z rozhodnutí NSS je podstatné, že obecným kritériem při zařazování zaměstnanců pod jednotlivé úrovně nejnižší zaručené mzdy (jednotlivé skupiny prací) je podle § 112 ZP ve spojení s § 110 odst. 3 ZP složitost, odpovědnost a namáhavost zaměstnancem vykonávané práce / pracovních činností, které tvoří zaměstnancovu pracovní náplň.

Podle NSS je nutné při zařazování do konkrétní skupiny prací:

  1. nejdříve posoudit obecnou charakteristiku jednotlivých skupin prací (část první, čl. I přílohy nařízení), a
  2. teprve pak jednotlivé příklady prací (část druhá, čl. II přílohy nařízení).

Faktory, které utváří tržní výši mzdy (např. tempo a objem práce dle velikosti provozovny, jejího obratu a částek, které prodavačky inkasují), nemají dle NSS nic společného s nejnižší úrovní zaručené mzdy. Na základě nejnižší úrovně zaručené mzdy je však zaručeno, že všichni zaměstnanci s totožnou pracovní náplní (tj. pracovní náplní téže odpovědnosti, namáhavosti a složitosti), a bez ohledu na další faktory, které utváří výši mezd, budou odměněni přinejmenším určitou „paušálně“ stanovenou částkou.

Jednoduše řečeno to podle NSS znamená, že např. zaměstnanec vykonávající určitou práci v menší samoobsluze s malým obratem má právo na shodnou minimální odměnu, jako zaměstnanec vykonávající zcela totožnou práci (totožné pracovní úkoly) ve velkém supermarketu s velkým obratem.

Celý text rozhodnutí naleznete zde.

  • Datum: 23. 03. 2021

< Přejít zpět