Elektronické podpisy a dokumenty v pracovním právu

Pandemie covid-19 výrazně umocnila trend elektronizace a digitalizace pracovního práva v praxi. Autoři se ve svém textu uveřejněném v měsíčníku Soukromé právo věnují specifikům elektronického jednání v pracovním právu.


< Přejít zpět