Konkurenční doložka – 21 Cdo 4394/2010

V této věci zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli konkurenční doložku, ve které si výslovně sjednali, že závazek zaměstnance z konkurenční doložky může zaměstnavatel zrušit do skončení pracovního poměru. Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda je takové ujednání platné, tedy zda je zaměstnavatel oprávněn před skončením pracovního poměru jednostranně vypovědět sjednanou konkurenční doložku bez uvedení důvodu. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že zaměstnavatel smí do skončení pracovního poměru odstoupit od konkurenční doložky jen, bylo-li to mezi stranami sjednáno a pouze z důvodů, které byly mezi stranami sjednány a které nepředstavují zneužití práva na úkor zaměstnance. Zaměstnavatel tak podle tohoto výkladu nemůže odstoupit od konkurenční doložky z jakéhokoli důvodu, nebo bez uvedení důvodu, byť by si to se zaměstnancem dohodl.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 01. 01. 2010

< Přejít zpět