Monitoring zaměstnanců – kontroly Inspekce práce v roce 2018

Monitoring na pracovišti je stále velice ožehavé téma, a to nejen v souvislosti s GDPR. Zaměstnavatelé nesmí zapomínat, že vedle Úřadu pro ochranu osobních údajů má v této oblasti pravomoc také Inspekce práce, která kontroluje ochranu soukromí zaměstnanců na pracovišti. V minulém roce provedly inspektoráty práce v této oblasti celkem 269 kontrol (z toho 143 bylo zahájeno na podnět). Porušení bylo shledáno v 55 případech – nejčastějším prohřeškem zaměstnavatelů bylo narušení soukromí na pracovišti a neinformování zaměstnanců o monitoringu na pracovišti.

Více informací naleznete ve výroční zprávě SÚIP: https://bit.ly/2RBYvsi


< Přejít zpět