Nepřetržité odpočinky – podle SDEU je počítáme všichni špatně!

Dne 2. 3. 2023 vydal Soudní dvůr EU rozsudek ve věci C-477/21 (MÁV-START), který, alespoň viděno českým pohledem, zcela revolučně vykládá pojmy nepřetržitý odpočinek v týdnu a nepřetržitý denní odpočinek. Vyjít tomuto výkladu vstříc v české praxi bude pro mnohé zaměstnavatele velice náročné a pro některé stávající provozy se specifickým rozvržením pracovní doby nejspíše zcela nemožné.

Článek připravil Michal Peškar spolu s Janem Váchou za MPSV.


< Přejít zpět