Business Bulletin č. 2/2022

Hlavní zprávy v médiích sice již (konečně) neplní covid, radovat se však dost dobře nejde, protože nové téma ruské invaze na Ukrajinu neznamená posun k lepšímu. Jedno však mají společné – jak pandemie, tak probíhající válka odvádí pozornost od ostatních, „všedních“ věcí. I proto Vám v druhém letošním vydání našeho Business Bulletinu přinášíme novinky týkající se těchto „všedních“ témat, které ale jsou také důležité, a na které je třeba se připravit – připravovaná novela zákona o evidenci skutečných majitelů i novela autorskoprávní úpravy mají shodně za cíl uvést danou úpravu do souladu s evropskou legislativou. Ze soudní praxe jsme zařadili judikát Nejvyššího soudu týkající se péče řádného hospodáře. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat také na náš letošní druhý díl Business Brunch, ve kterém se tentokrát budeme věnovat uzavírání smluv a základům obchodního práva


< Přejít zpět