Business Bulletin č. 1/2012

V tomto vydání Vám přinášíme přehled o největších novinkách zejména v oblasti připravované a již publikované legislativy za období posledního čtvrtletí roku 2011 a začátku roku 2012. Zaměřili jsme se zejména na novelu obchodního zákoníku, která mj. umožnila diskutovaný souběh funkcí či výslovně zakotvila možnost vzdání se nároku na náhradu škody. Dále Vás informujeme o změnách v zákoně o veřejných zakázkách, zákoně o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, o komplexní novele zákona o znalcích a tlumočnících a o novele zákona o přeměnách. Upozorňujeme i na přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a novely zákoníku práce. V oblasti návrhů zákonů se zabýváme novelou živnostenského zákona a poukazujeme i na průběh procesu příjímání nové kodifikace soukromého práva. V sekci judikatura uvádíme rozhodnutí ÚOHS v řízení proti stavebním spořitelnám v souvislosti se vzájemným sdílením informací a na závěr přinášíme novinky v oblasti aktivit Evropské unie na poli platebního styku.


< Přejít zpět