Business Bulletin č. 1/2013

V prvním letošním vydání Business Bulletinu Vám přinášíme aktuality z oblasti podnikání a obchodního práva, které jsme vybrali za poslední čtvrtletí roku 2012 s tím, že jsme se zaměřili zejména na změny, které se staly účinnými od 1.1.2013. Ve stručnosti tak informujeme o novelách občanského soudního řádu, komplexní novele stavebního zákona, novelách upravujících uspořádání orgánů finanční a celní správy a novinkách v oblasti práva procesního a práva nemovitostí. Dále upozorňujeme na navrhovanou novelu obchodního zákoníku a nový zákon o veřejných rejstřících, který má být přijat v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. V oblasti judikatury jsme stručně shrnuli rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se platnosti rozhodnutí valné hromady a rozhodnutí ÚOHS týkajícího se zakázaných kartelových dohod o rozdělení trhu. Pro sekci novinky jsme vybrali nové elektronické aplikace Ministerstva spravedlnosti, které by uživatelům měly zjednodušit postup při podávání návrhů obchodnímu rejstříku a získávání rozhodnutí s doložkou právní moci a vykonatelnosti.


< Přejít zpět