Business Bulletin č. 1/2014

Poté, co jsme v průběhu minulého roku vydávali Business Bulletin v podobě Průvodce rekodifikací pro podnikatele, Vám nyní přinášíme první standardní číslo Randls Business Bulletinu, které obsahuje informace o zákonech nových, navrhovaných a aktuální rozhodovací praxi soudů v oblasti obchodního práva a podnikání, které jsme vybrali za první čtvrtletí roku 2014. Stručně zde informujeme o technické novele zákona o veřejných zakázkách, o zákoně upravujícím veřejné rejstříky a nové daňové legislativě související s převody nemovitostí. Dále upozorňujeme na navrhovanou praktickou změnu živnostenského zákona, která by měla snížit administrativní zátěž podnikatelů. V oblasti judikatury jsme vybrali rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci odpovědnosti za škodu při zadávání veřejných zakázek a rozhodnutí, ve kterém Nejvyšší soud vykládá pojem písemnost dle Vídeňské úmluvy.


< Přejít zpět