Business Bulletin č. 2/2017

V druhém letošním vydání Business Bulletinu shrnujeme podstatné novinky z novelizace zákona o veřejných zakázkách, vyhlášky o katastru nemovitostí a autorského zákona. Věnujeme se také tzv. daňovému balíčku 2017, tedy zejména změnám v zákoně o dani z příjmů a zákoně o DPH. V oblasti navrhované legislativy jsme se zaměřili na navrhovanou novelu stavebního zákona, která by měla zjednodušit a zrychlit povolovací řízení a která již čeká pouze na podpis prezidenta. Z oblasti judikatury jsme vybrali rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které je prvním zveřejněným rozhodnutím NS po vydání nálezu Ústavního soudu (I. ÚS 190/15) z loňského září, který zkritizoval dosavadní rozhodovací praxi NS v případech týkajících se souběhu funkcí a praktický nález Ústavního soudu ČR týkající se vymezení skutečné škody na vozidle vzniklé při dopravní nehodě.


< Přejít zpět