Business Bulletin č. 3/2011

V podzimním vydání Business Bulletinu Vás informujeme o nejdůležitějších právních novinkách za období od května do září roku 2011. V sekci přijatých zákonů naleznete stručnou informaci o novele zákona o soudních poplatcích, která přináší podstatné zdražení soudních poplatků a novele zákona o informačních systémech veřejné správy, která rozšiřuje počet poskytovatelů služeb CzechPOINT i na banky. V oblasti připravované legislativy Vás budeme v tomto a následujících vydáních našeho Business Bulletinu podrobněji informovat o připravovaném návrhu nového občanského zákoníku a s ním spojeném zákonu o obchodních korporacích. V této oblasti dále shrnujeme i nejdůležitější body novely zákona o veřejných zakázkách. Pokud jde o judikaturu, naleznete v aktuálním vydání Business Bulletinu zajímavá rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci a osoby blízké právnické osoby. Věnujeme se i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým bylo potvrzeno, že není možné převést veřejnoprávní povinnost na jinou osobu. Judikaturu uzavírá rozhodnutí ÚOHS v souvislosti se zneužitím významné tržní síly. Na závěr Vám přinášíme tipy ohledně portálu evropské e-justice, na jehož internetových stránkách můžete získat informace o právu Evropské unie, jakož i jejích členských států, včetně odkazů na vnitrostátní obchodní a insolvenční rejstříky nebo na katastry nemovitostí.


< Přejít zpět