Business Bulletin č. 4/2010

Vzhledem k tomu, že česká vláda se v posledním čtvrtletí roku 2010 zabývala zejména snižováním deficitu veřejných financí, přinášíme Vám ve čtvrtém vydání Randls Business Bulletin pouze několik právních novinek z oblasti občanského, obchodního a soutěžního práva. Ve stručnosti se věnujeme novému zákonu o finančním zajištění, novému zákonu o spotřebitelských úvěrech a změnám právních předpisů souvisejících s jejich přijetím. V oblasti navrhovaných zákonů a novelizací se zaměřujeme na návrh významné novely občanského zákoníku v oblasti nájemních vztahů k bytům. Randls Business Bulletin Vám dále přináší informace o důležitých rozhodnutích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž jde o rozhodnutí týkající se takzvaných „predátorských cen“ a rozhodnutí v souvislosti s kartelovými dohodami výrobců CRT obrazovek. Zabýváme se také rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, který se věnoval možnostem pojišťovny odmítnout vyplatit pojistné plnění. Na závěr Vám přinášíme informace o národních a mezinárodních databázích ochranných známek, které jsou dostupné bezplatně na Internetu.


< Přejít zpět