Business Bulletin č. 4/2016

V tomto vydání Business Bulletinu se zaměřujeme na novelizaci občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech. S takto rozsáhlou novelou občanského zákoníku jsme se nesetkali od počátku účinnosti zákona v lednu 2014. Některé změny budou účinné od března 2017, ale většina změn nabude účinnosti až 1. ledna 2018. Dále poukazujeme na vládní záměr další změny zákona o obchodních společnostech a družstvech, který by měl změnit různá ustanovení napříč celým dosavadním zněním zákona a odstranit tak některé chyby a některé zavedené instituty zjednodušit. Závěrem stručně informujeme o podmínkách doručování do datových schránek, které upřesnil svým rozhodnutím Ústavní soud České republiky.


< Přejít zpět