Nález Ústavního soudu ve věci DATA RETENTION

Ústavní soud zamítl návrh 58 poslanců na zrušení ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který ukládá operátorům uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje a na požádání je vydat orgánům činným v trestním řízení. Návrh na zrušení této povinnosti operátorů opírali navrhovatelé o zaručené právo na soukromí a o rozhodnutí SDEU (Soudní dvůr Evropské unie).

Základním problémem je podle navrhovatelů fakt, že provozní a lokalizační údaje mohou v dnešní době poskytnout daleko větší rozsah informací, než tomu bylo dříve, protože větší množství komunikace probíhá elektronicky. Provozní a lokalizační data pak v praxi umožní sledovat návyky a osobní vazby osob a jejich pohyb a mohou být zneužita.

Úřad pro ochranu osobních údajů se s názorem Ústavního soudu také neztotožňuje a v rozhodnutí vidí zásadní rozpor s principem minimalizace zpracování osobních údajů. Z dostupných podkladů a zejména ze zahraniční praxe lze totiž dovodit, že takto dlouhá doba uchovávání záznamů není pro sledovaný účel (tedy vyšetřování trestných činů) nezbytná a mohla by být kratší, a tedy i šetrnější pro subjekty údajů.

Celé rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 45/17 ze dne 14.5.2019 naleznete na stránkách Ústavního soudu ČR: https://bit.ly/2kScD4B


< Přejít zpět