Česká republika se zapojuje do systému vizuálního vyhledávání TMview

Česká republika se od června zařadila mezi země, které umožní uživatelům rešerši ochranných známek z vybraných zemí pomocí vizuálního vyhledávání v databázi TMview. Ta slouží od roku 2010 jako online vyhledávací nástroj pro ochranné známky a nabízí zdarma jednotný přístup k údajům všech zúčastněných národních úřadů. V současné chvíli je možné v systému nalézt údaje o více než 50 milionech ochranných známkách z více než 60 národních úřadů plus údaje poskytované EUIPO a WIPO.

Úřad průmyslového vlastnictví nově poskytl svou databázi obrazových ochranných známek i pro grafické vyhledávání v rámci TMview a zařadil se tak mezi 14 národních úřadů a EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví), jejichž ochranné známky tento typ vyhledávání v databázi TMview podporují. Uživatelé mohou za pomoci nahrání obrázku, např. ve formátu jpg či png, vyhledávat shodné nebo podobné obrazové známky a předem tak vyhodnotit, zda je se může jimi zamýšlená ochranná známka potenciálně dostat do kolize s již existující ochrannou známkou.

Vyhledávání je k dispozici zde: https://www.tmdn.org/tmview/welcome

  • Datum: 11. 07. 2019

< Přejít zpět