Novela zákona o ochraně spotřebitele

Ve Sbírce zákonů byla nedávno zveřejněna novela zákona o ochraně spotřebitele. Předmětem novely byla implementace evropského nařízení týkajícího se neoprávněného zeměpisného blokování.

Novela doplnila do zákona o ochraně spotřebitele zejména sankci za zakázané diskriminační praktiky v rámci elektronicky poskytovaných služeb (nově upravené zmíněným nařízením) a taktéž svěřila dozorčí pravomoci příslušným českým úřadům (Evropskému spotřebitelskému centru České republiky, Energetickému regulačnímu úřadu a zejména České obchodní inspekci). Mezi výše zmíněné zakázané praktiky patří:

  • blokování přístupu na webové rozhraní poskytovatele;
  • automatické přesměrování zákazníků z verze určené pro jednu zemi na jinou verzi webového rozhraní;
  • odmítnutí prodeje zboží či uplatňování odlišných podmínek v situaci, kdy dotčené zboží není doručováno do členského státu zákazníka;
  • odmítnutí poskytnutí služby či uplatňování odlišných podmínek u služeb s elektronickým obsahem; a
  • odmítnutí poskytnutí služby či uplatňování odlišných podmínek, je-li služba poskytována v provozovně obchodníka či v místě, kde obchodník působí.

Prodávajícímu, který takovýto zákaz poruší, může hrozit pokuta za přestupek až do výše tří milionů korun.

Bližší informace naleznete ve Sbírce zákonů (https://urlzs.com/TzKqn) a na stránkách EUR-Lex (https://urlzs.com/iMTJ6).


< Přejít zpět