Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 8

Nejdůležitějším a nejčastějším smluvním typem v každodenním životě je bezpochyby kupní smlouva. Takřka každodenně uzavírají lidé i společnosti řadu kupních smluv, ať už kupují věci denní potřeby, nakupují vstupní suroviny pro výrobu, prodávají vlastní výrobky, přeprodávají výrobky jiných podnikatelů nebo nakupují zařízení potřebné k provozu jejich závodu. Předmětem kupní smlouvy může být ale např. i celý závod (podnik) nebo nově i jiné další (zejména nehmotné) věci. Samotná úprava kupní smlouvy zásadně vychází ze současné úpravy v obchodním zákoníku, kterou se NOZ snaží doplnit o některé nové prvky (např. požadavek ověřených podpisů pro účinky výhrady vlastnictví), popř. ji dále rozvíjet (např. o podrobnou úpravu předkupního práva). Spolu s kupní smlouvou upravuje nový občanský zákoník i darovací a směnnou smlouvu. V souvislosti s kupní a darovací smlouvou však nelze nevzpomenout na nová pravidla nabytí vlastnického práva od neoprávněného, která se snaží o zajištění ochrany třetích osob-kupujících při současné ochraně vlastníka před nezákonnými zásahy do jeho majetku.


< Přejít zpět