Ochrana oznamovatelů: stav po uplynutí transpoziční lhůty

Dne 23. 10. 2019 přijala EU směrnici, kterou členským státům uložila povinnost zakotvit do právních řádů pravidla na ochranu osob, které se rozhodly učinit oznámení o závadném jednání (tzv. oznamovatelů/whistleblowerů). Transpoziční lhůta směrnice byla stanovena do 17. 12. 2021. Byť byla Česká republika dlouhou dobu napřed, přijmout potřebnou úpravu nakonec nestihla a nemá ji ani nyní, více než 3 měsíce po uplynutí transpoziční lhůty. Neznamená to však, že by zaměstnavatelé mohli problematiku whistleblowingu ignorovat zcela.


< Přejít zpět