Pokyny k ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů v lednu schválil pokyny ohledně ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů. Tyto pokyny vydal ve formě příručky obsahující řadu příkladů z praxe a návod, jak postupovat při řešení daného porušení zabezpečení. Pokyny v anglické verzi jsou k dispozici zde. V rámci veřejné diskuse lze do 2. března 2021 zasílat Sboru připomínky pomocí online formuláře na jeho webových stránkách.


< Přejít zpět